IBPS CLERK Preliminary Exam 2017 Score Report

S.No Candidate Name State Name Exam Date Shift Numerical Reasoning Eng Total
1 Gaurav Haryana 27-11-2016 0 25.00 35.00 15.00 75.00
2 kiran Maharashtra 27-11-2016 1 18.00 22.50 9.00 49.50
3 shilpa choudhary Jharkhand 27-11-2016 1 15.00 23.25 22.50 60.75
4 mitali singh Jharkhand 27-11-2016 1 11.25 195.00 22.50 228.75
5 muthu Tamil Nadu 27-11-2016 1 9.00 31.50 18.75 59.25
6 Ilango Rajan Tamil Nadu 27-11-2016 4 22.00 13.00 22.25 57.25
7 SYED FAAZIL Tamil Nadu 27-11-2016 4 15.00 23.50 13.50 52.00
8 meenakshi Tamil Nadu 27-11-2016 4 12.25 17.00 15.00 44.25
9 Arpita West Bengal 27-11-2016 1 28.75 23.75 16.75 69.25
10 kumar Andhra Pradesh 27-11-2016 2 21.00 20.00 13.00 54.00
11 M.MAHALAKSHMI Tamil Nadu 27-11-2016 4 24.75 32.50 12.25 69.50
12 naga nandini Andhra Pradesh 27-11-2016 3 20.00 15.75 13.75 49.50
13 ramesh Telangana 27-11-2016 2 19.00 25.00 14.00 58.00
14 Syed faazil Tamil Nadu 27-11-2016 4 15.00 23.50 9.75 48.25
15 Joe Tamil Nadu 27-11-2016 4 25.75 28.75 18.75 73.25
16 rr Tamil Nadu 27-11-2016 2 22.00 32.00 10.00 64.00
17 poorna chandra Telangana 27-11-2016 3 15.00 24.75 21.00 60.75
18 anjana Kerala 27-11-2016 2 28.75 12.75 26.75 68.25
19 Rohit kumar Delhi 27-11-2016 1 24.00 27.00 27.75 78.75
20 smriti Uttar Pradesh 27-11-2016 3 15.00 24.00 18.00 57.00
21 Shubhambijekar Tamil Nadu 27-11-2016 3 24.75 27.75 23.25 75.75
22 Shruti shukla Uttar Pradesh 27-11-2016 2 16.00 26.00 20.50 62.50
23 JAISUN J Kerala 27-11-2016 3 21.00 29.50 14.00 64.50
24 Amit kumar Gujarat 27-11-2016 3 25.00 18.00 6.25 49.25
25 garima Delhi 27-11-2016 4 19.00 28.00 20.75 67.75
26 lalu Delhi 27-11-2016 1 21.00 24.75 24.00 69.75
27 ANU Telangana 27-11-2016 1 16.00 20.00 16.50 52.50
28 Veronica West Bengal 27-11-2016 1 22.75 25.75 20.50 69.00
29 ANMOL AGARWAL Uttar Pradesh 27-11-2016 2 33.00 34.00 20.50 87.50
30 dheeraj Uttar Pradesh 27-11-2016 2 19.00 29.50 15.50 64.00
31 Raja Tamil Nadu 27-11-2016 3 12.25 20.50 16.75 49.50
32 Atul Madhya Pradesh 27-11-2016 2 22.00 28.75 10.75 61.50
33 karthi Tamil Nadu 27-11-2016 3 10.75 23.00 17.50 51.25
34 Hanuman singh Gujarat 27-11-2016 3 17.00 14.00 14.50 45.50
35 Soumya Ray West Bengal 27-11-2016 2 11.50 12.50 13.25 37.25
36 Bharat Rakshak Chhattisgarh 26-11-2016 1 14.75 16.50 12.00 43.25
37 Vikas Gujarat 26-11-2016 3 22.75 32.75 18.50 74.00
38 V venu Telangana 26-11-2016 1 10.75 32.50 22.50 65.75
39 Amrit Kumar gouda Odisha 26-11-2016 2 26.00 24.75 11.00 61.75
40 ashiSh ranjan sinhaash Jharkhand 26-11-2016 3 2.50 0.00 322.75 325.25
41 Nirmal Kumar Bihar 26-11-2016 3 27.75 24.25 10.75 62.75
42 surbhi jha Chhattisgarh 26-11-2016 1 19.00 31.00 12.00 62.00
43 shubham jha Chhattisgarh 26-11-2016 3 20.50 22.25 22.00 64.75
44 yatharth Delhi 26-11-2016 3 -5.50 -7.50 -6.50 -19.50
45 22 Delhi 26-11-2016 3 -5.00 -5.00 -5.00 -15.00
46 sagar bangal Maharashtra 26-11-2016 0 22.00 20.00 23.00 65.00
47 Shantanu Bhagwan Girmaji Maharashtra 26-11-2016 1 32.50 32.50 21.25 86.25
48 Pranjal Rawat Uttarakhand 26-11-2016 4 30.50 28.75 22.50 81.75
49 shahbaz shamsi Chhattisgarh 26-11-2016 1 -5.00 -7.00 -6.00 -18.00
50 dharmendra yadav Uttar Pradesh 26-11-2016 3 23.00 28.00 11.75 62.75
comments powered by Disqus