IBPS PO Main Exam 2016 Score Report -Based On Score Calculator

S.No Candidate Name Numerical Reasoning Eng GA CA Total
1 EDWIN LYONAL W 19.00 6.25 23.00 26.75 13.75 88.75
2 hfv 20.50 20.00 12.50 21.00 9.75 83.75
3 Rohit Tiwari 16.75 14.75 22.50 23.75 12.00 89.75
4 pranav jain 19.75 13.50 13.75 30.25 12.75 90.00
5 Sreevidya 13.00 12.25 12.75 21.25 9.00 68.25
6 trilo 15.75 9.00 13.25 25.75 11.75 75.50
7 sugan 16.00 13.75 19.50 33.50 15.00 97.75
8 Alpha 17.75 14.50 16.25 22.50 8.25 79.25
9 Tireesha 20.00 21.00 22.50 28.00 10.00 101.50
10 Sree 18.50 10.25 16.75 19.50 11.75 76.75
11 upender 19.50 17.00 23.00 29.50 14.00 103.00
12 Manoj Manvi 17.50 13.25 17.00 33.75 18.00 99.50
13 salvatore 17.50 18.50 19.25 13.00 11.00 79.25
14 Vivek Kumar 14.50 11.25 6.75 18.75 14.50 65.75
15 anupam 15.50 8.50 10.50 25.00 9.75 69.25
16 sidd 18.25 18.50 22.00 18.75 10.00 87.50
17 neha 25.00 21.00 15.00 13.50 8.50 83.00
18 Prabahar M 14.75 17.75 11.75 16.00 13.25 73.50
19 Priyanshu 16.00 13.25 16.75 32.00 15.00 93.00
20 Susheela 20.00 15.50 22.00 17.50 10.00 85.00
21 Rahul Sharma 14.75 13.25 14.50 19.00 9.50 71.00
22 akshay sidana 19.50 17.00 14.00 28.25 8.25 87.00
23 banker 18.50 5.25 14.00 25.75 10.25 73.75
24 ravi 24.00 12.75 16.75 17.50 9.25 80.25
25 Bharat Rakshak 16.25 15.50 16.00 20.50 12.50 80.75
26 Soumya 19.00 12.25 15.50 18.75 11.25 76.75
27 Swapnil Anand 13.00 17.25 24.25 23.50 13.25 91.25
28 gulshan 19.75 19.75 11.75 30.50 8.25 90.00
29 aakanksha sharma 15.50 12.75 22.50 22.25 12.75 85.75
30 jyjyotikant 16.00 14.50 18.75 26.25 11.50 87.00
31 Bhootiya 16.50 10.75 16.00 28.25 15.75 87.25
32 PPPP 20.50 18.25 18.75 29.50 11.50 98.50
33 Yogesh garg 26.25 18.50 16.00 12.00 11.75 84.50
34 kumar aniket 19.25 10.75 13.00 11.25 9.25 63.50
35 Vik 27.75 17.75 9.50 32.00 16.50 103.50
36 Rohit 18.50 9.25 13.00 22.50 11.75 75.00
37 jeten choudhary 22.00 11.75 13.50 22.00 13.00 82.25
38 Rajan Bhagat 15.00 5.50 14.00 14.00 9.75 58.25
39 Mritunjay dwivedi 14.00 7.75 9.00 28.75 10.75 70.25
40 Sudharm Dinanath Abhyankar 19.25 11.75 18.75 23.00 13.75 86.50
41 seema sharma -7.25 -5.25 -8.00 -8.50 -4.75 -33.75
42 kamakhya Dwivedi 25.00 10.50 8.25 23.50 8.00 75.25
43 Heena Hiloria Khalkho 8.00 5.75 10.75 11.50 5.75 41.75
44 mmk 22.75 22.50 32.50 23.50 18.75 120.00
45 gotbrain 16.00 15.75 22.25 31.00 13.50 98.50
46 Dinesh Kumar 26.00 17.25 18.00 16.00 6.75 84.00
47 Avinash Verma 22.25 9.50 12.00 22.50 10.75 77.00
48 Sghkjhjjj 16.50 13.50 17.50 25.75 13.75 87.00
49 rwee 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50 rtert 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
comments powered by Disqus